Bằng thủ đoạn cho người dân vay tiền để tạo niềm tin, sau đó lừa người dân ký vào những người hợp đồng giả tạo, rồi chiếm lấy tài sản của người bị hại. Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng hiện đang nở rộ tại khu vực phía Nam. Điểm chung những vụ việc này là nạn nhân là những người nông dân tuổi đã cao và có những hạn chế về hiểu biết pháp luật, các nạn nhân này thường bị thiệt hại lớn về vật chất và lớn hơn gấp nhiều lần số tiền họ vay mượn.

TRỌN BỘ