Theo số liệu chưa đầy đủ từ cơ quan quản lý rừng 5 tỉnh Tây nguyên chỉ trong 3 tháng mùa khô tại địa bàn các tỉnh này đã xảy ra gần 100 vụ các vi phạm về quản lý bảo vệ rừng; với các hình thức như: Phá rừng lấn chiếm đất rừng đốt rừng làm nương rẫy…

TRỌN BỘ