Ngành điên luôn có những cảnh báo về việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tuy nhiên các hình thức xử phạt vẫn chưa đủ để làm nhiều người có thái độ trược sự nguy hiểm của những đường dây tử thần.