Theo quy định, để chuyển nhượng đất nông nghiệp, từ hộ ban đầu sang cá nhân khác… phải được thực hiện chặt chẽ, có sự kiểm tra, giám sát, xác minh của rất nhiều cơ quan. Từ chính quyền địa phương, đến cơ quan địa chính, tài nguyên môi trường. Qua việc xác minh từ các trường hợp thương bệnh binh - đứng tên trên các thửa đất, từ vụ chuyển đổi: đất nông nghiệp sang đất ở này, phóng viên của Chuyển động 24H tiếp tục: phát hiện nhiều nghi vấn.

TRỌN BỘ