Thời gian đo điện não video theo quy trình là 12 giờ, nhưng khi thực hiện có khi chỉ diễn ra trong khoảng 40 phút, 30 phút, 15 phút, đôi khi là... 10 phút. Khám tâm thần ở BV Bạch Mai, biết "khái niệm mới": Nửa ngày bằng... 40 phút - Câu chuyện của Tiêu Điểm hôm nay.

TRỌN BỘ