Dù học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học có sự cho phép của giáo viên, nhưng trước khi cho phép thì giáo viên phải hướng dẫn học sinh làm sao để dùng điện thoại một cách hiệu quả, phục vụ việc học, chứ không để bị lạm dụng. Đây là vấn đề hoàn toàn mới, mà cho đến lúc này, nhiều trường học ở TP.HCM vẫn đang loay hoay.

TRỌN BỘ