Trong nỗ lực mở cửa lại nền kinh tế, một số quốc gia, tổ chức đã có những kế hoạch riêng thực hiện các giấy chứng nhận đã tiêm chủng ngừa COVID-19 hay còn được gọi là "hộ chiếu vaccine". Tuy nhiên, tấm hộ chiếu này vẫn còn đang gây ra tranh luận tại nhiều nơi trên thế giới.

TRỌN BỘ