Tình trạng mua bán thông tin cá nhân và các vụ án hình sự liên quan đến thông tin cá nhân ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Ngoài lý do chính là sự chủ quan trong bảo mật thông tin cá nhân của mỗi công dân thì công tác phối hợp và hành lang pháp lý để xử lý tình trạng mua bán thông tin cá nhân cũng có những khúc mắc cần tháo gỡ.

TRỌN BỘ