Các ngân hàng khẳng định luôn sẵn sàng nguồn vốn giá rẻ tiền VNĐ và ngoại tệ nếu doanh nghiệp thẳng thắn chia sẻ công khai tình hình kinh doanh. Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại công khai mức lãi giảm và gửi báo cáo về ngân hàng nhà nước. Đồng thời không được để người dân, doanh nghiệp thiếu vốn gây gián đoạn sản xuất.

TRỌN BỘ