Hai bên đã trao đổi kế hoạch xử lý những cột mốc cũ còn tồn tại trên thực địa, xử lý và khắc phục một số mốc biên giới bị hư hỏng, sạt lở. Đồng thời, khảo sát thực địa, đóng thêm một số cọc, đánh dấu điểm đặc trưng làm rõ hướng đi của đường biên giới trên thực địa tại một số khu vực còn khó khăn để nhận biết.

TRỌN BỘ