Tại khu vực huyện Bình Chánh Tp. Hồ Chí Minh, có nhiều khu đất trống và các tuyến đường mới, có đoạn ít nhà, thưa thớt người dân. Lợi dụng điều này, các đối tượng đã đổ trộm rác công nghiệp tràn lan, không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mà còn gây ô nhiễm môi trường.

TRỌN BỘ