Tại Trung Đông, có một thực tế là, một số quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ, có số người mắc COVID-19 không quá đông, lại nằm trong số những quốc gia đầu tiên trên thế giới nhận được vắc-xin COVID-19. Trong khi đó, các quốc gia bị chiến tranh tàn phá như Yemen và Syria, dù là bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, thì vẫn phải đối mặt với các mốc thời gian và kế hoạch phân phối thiếu chi tiết, mơ hồ. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Trung Đông đã phơi bày thực trạng chênh lệch giàu nghèo sâu sắc tại các quốc gia khu vực này.

TRỌN BỘ