Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Kinh tế TW tại buổi làm việc với tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel đề nghị Viettel cần tiên phong, tập trung nguồn lực để nghiên cứu phát triển, đi đầu trong việc chuyển đổi số quốc gia và nắm bắt thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

TRỌN BỘ