Với thông điệp “Kiến thức - Kĩ năng tài chính thông minh”, gameshow "Tiền Khéo, Tiền Khôn" sẽ cung cấp kiến thức cho người dân về sản phẩm, dịch vụ NH cũng như nâng cao nhận thức công chúng về tài chính- ngân hàng, góp phần giảm thiểu chi phí xã hội, giảm thiểu rủi ro cho người dùng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cũng như tăng cường khả năng tiếp cận tài chính và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Tập này với chủ đề "Cách sử dụng thẻ ghi nợ nội địa ATM" các "mẫu hậu" sẽ được trợ giúp từ ba "hoàng tử": diễn viên Huỳnh Anh, vận động viên Vũ Thành An và diễn viên hài Tiết Cương...

TRỌN BỘ