Xu hướng đầu tư bất động sản tại các tỉnh đã diễn ra rầm rộ vài năm nay. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì nhiều nhà đầu tư đang tái cơ cấu danh mục, tập trung vào các sản phẩm vừa tầm tiền, có khả năng thanh khoản cao, trong đó có đất nền lân cận các khu công nghiệp.

TRỌN BỘ