Bất động sản bến du thuyền dành cho giới siêu giàu đã phát triển mạnh tại nhiều nơi trên thế giới. Đáng chú ý, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng theo ghi nhận, giá trị bất động sản tại các khu vực đắt đỏ này vẫn không hề bị giảm đi mà còn tăng lên. Tại Việt Nam, bất động sản bên bến du thuyền cũng bắt đầu được một số doanh nghiệp quan tâm đến.

TRỌN BỘ