Phải tiêm vắc xin mới được trở lại văn phòng, nếu không sẽ bị phạt tới mức có thể bị sa thải, không tiêm vắc xin thì miễn phục vụ khách... Đó là thông báo từ những ông lớn công nghệ tại thung lũng Silicon, từ các công ty trong nhiều ngành nghề cho tới Chỉnh phủ của các nước.

TRỌN BỘ