Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam là chương trình được thực hiện dưới hình thức truyền hình thực tế về đầu tư khởi nghiệp, giúp kết nối nhà đầu tư với những công ty khởi nghiệp trẻ đầy nhiệt huyết, sáng tạo. Chương trình là quá trình thương thuyết giữa doanh nhân khởi nghiệp và các nhà đầu tư, trong đó những doanh nhân khởi nghiệp sẽ trình bày những sản phẩm độc đáo của họ để thuyết phục nhà đầu tư đầu tư vào dự án kinh doanh của mình.

TRỌN BỘ