Nhật Mai đang bị một người đàn ông "bắt thóp" và cô phải cung cấp thông tin, nhất cử nhất động của chồng mình cho người này. Nhật Mai bắt đầu lộ dần âm mưu phía sau. Cô nhận được điện thoại từ người đàn ông nào đó và phải lén lút ra ngoài nghe. Nhật Mai dường như đang phải chịu sức ép nào đó nên phải báo cáo các thông tin liên quan đến chồng mình - Chủ tịch Long - cho người đàn ông này.

TRỌN BỘ