Bộ Công Thương và Tập đoàn Amazon ký hợp tác trong 3 năm trong đó: Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu, Đào tạo nhân lực về bán hàng trên thương mại điện tử, Và xa hơn…xây dựng thương hiệu Việt Nam trên Amazon. Với mức tăng trưởng lên đến 30%/ năm- Doanh số cả ngàn tỷ USD, thương mại điện tử xuyên biên giới trở thành kênh quan trọng đưa doanh nghiệp nhỏ vào sân chơi lớn.

TRỌN BỘ