Nghị định sửa đổi về thương mại điện tử với nhiều điểm mới đang thu hút sự chú ý về vai trò quyết định trong định hướng phát triển kinh tế số tại Việt Nam trong 5 năm tới. Có ý kiến cho rằng dự thảo mới chỉ chú trọng khía cạnh quản lý chứ chưa nhìn trên góc độ phát triển bền vững và dài hạn cho kinh tế số.

TRỌN BỘ