Dịch COVID-19 khiến cho việc kinh doanh hàng xa xỉ gặp nhiều khó khăn trong năm 2020. Ngay lập tức nhiều thương hiệu đã đưa ra các chiến lược kích cầu mới nhằm "cứu một bàn thua trông thấy" về doanh thu. Một trong những giải pháp là hướng trọng tâm sang "thế hệ số".

TRỌN BỘ