Một siêu thị đổi chủ rồi sang tên, chuyện không có gì đáng bàn nếu nó không để lại chút ngậm ngùi, tiếc nuối kỷ niệm trong lòng người tiêu dùng Việt. Câu chuyện trong phần điểm mạng.

TRỌN BỘ