Nhật Bản đang trong tháng cuối cùng của năm 2019, các doanh nghiệp nước này cũng đã công bố mức thưởng cuối năm, mức thưởng quan trọng nhất trong năm. Mức thưởng này được xem là thước đo cho thành quả kinh doanh của doanh nghiệp và kể cả các linh vực kinh doanh. Mức thưởng cuối năm 2019 phản ảnh điều gì đối với nền kinh tế của Nhật Bản?

TRỌN BỘ