Hiện nay, ngành y học trên thế giới không chỉ đang nỗ lực đa dạng những loại vắc xin phòng COVID-19 khác nhau mà còn đang chạy đua để tìm ra nhiều loại thuốc điều trị COVID-19 một cách hiệu quả hơn, vậy Việt Nam đã sẵn sàng sử dụng những loại thuốc này như thế nào?

TRỌN BỘ