Tại một khu phố ở Israel, một thùng rác biết nói lời cảm ơn đang khuyến khích người dân địa phương vứt bỏ rác thải đúng quy định. Thùng rác giúp thể hiện sự cảm kích bằng nhiều giọng nói khác nhau khi có rác được thả vào, nó thậm chí còn có khiếu hài hước khi gọi mọi người là "cục cưng" hay "bé yêu".

TRỌN BỘ