Hai vợ chồng ở bang Madhya Pradesh tuyển 4 vệ sĩ và 6 con chó dữ để bảo vệ những quả xoài quý hiếm, đắt tiền trong vườn nhà. Cơ quan trồng trọt bang Madhya Pradesh đã kiểm tra những cây xoài của vợ chồng Parihar và xác nhận chúng thực sự rất hiếm. Các nhà khoa học của Đại học Nông nghiệp Jawaharlal Nehru tại Jabalpur cũng đang lên kế hoạch nghiên cứu loại quả này.

TRỌN BỘ