Hiện Bắc Giang có trên 300 trang trại lợn an toàn như trại Sang Thái với lượng nuôi từ 1.000 con trở lên, sẵn sàng cung cấp cho Tết và sau Tết.

TRỌN BỘ