Ủy ban Kiểm tra TƯ và Ban Tổ chức TƯ vừa kết luận về đơn thư tố cáo liên quan đến qui trình giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đối với ông Võ Văn Hưng. Theo đó sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra nhằm làm rõ nghi vấn về công tác cán bộ mà dự luận và báo chí đề ra

TRỌN BỘ