Vải thiều Bắc Giang tuần sau sẽ vào chính vụ thu hoạch rộ, với tổng sản lượng 140.000 tấn. Các cơ quan và các địa phương liên quan đang nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp phân phối lớn tập trung nguồn lực, thúc đẩy tiêu thụ vải trong nước mạnh hơn. Tại các cửa khẩu, hoạt động xuất khẩu cũng được tạo nhiều điều kiện thuận lợi.

TRỌN BỘ