Hơn 8 tháng sau quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa có giá trị nhỏ (hay còn gọi là Mobile Money, tiền di đông) thì dịch vụ này đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để các doanh nghiệp viễn thông trong nước có thể triển khai trên thực tế bắt đầu từ tuần qua.

TRỌN BỘ