Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vừa có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng phụ trách thương mại quốc tế - Xúc tiến xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ Canada nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Canada, thời kỳ hậu covid-19.

TRỌN BỘ