Các vấn đề như: Kịch bản tăng trưởng GDP trong bối cảnh dịch Covid-19; thu chi ngân sách, bảo vệ môi trường; phát triển thuỷ điện; giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; liên kết vùng; giải pháp ứng phó với thiên tai... đã được các đại biểu Quốc hội quan tâm và chất vấn người đứng đầu Chính phủ.

TRỌN BỘ