Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã được xuất viện sau 1 tuần điều trị COVID-19, trong đó, 3 ngày phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực

TRỌN BỘ