Mùa nắng hạn thường là mùa vui của diêm dân bởi muối được mùa nhưng lại đang có một nghịch lý là không ít ruộng muối bị bỏ hoang ngay giữa mùa nắng hạn. Giá muối giảm, thu nhập thấp, nhiều diêm dân phải bỏ hoang ruộng muối để đi tìm việc khác mưu sinh.

TRỌN BỘ