Chính phủ Bỉ tuyên bố nếu cuộc thử nghiệm mức độ lây nhiễm đám đông tại đây thành công, có thể sẽ cho phép các sự kiện đông tới 2500 người.

TRỌN BỘ