Thống kê mới nhất của BHXH Việt Nam cho biết, giai đoạn 2016 - 2020, mỗi năm, con số này tăng trung bình khoảng 9%. Đáng nói, trong 3 tháng đầu năm 2021, số lượng người lao động nhận BHXH một lần tiếp tục tăng mạnh. Dù đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân: quyền lợi về lâu dài khi tham gia BHXH, nhưng các đơn vị BHXH tại địa phương cũng gặp không ít khó khăn để hạn chế tình trạng này.

TRỌN BỘ