Tại Campuchia, sau khi số ca nhiễm tại thủ đô Phnom Penh liên tục ở mức cao trong một tuần qua. Chính phủ nước này đã quyết định đóng cửa thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao trong thời gian 2 tuần kể từ 0h hôm qua cho đến ngày 28/4. Một ngày sau khi đóng cửa, cuộc sống ở thủ đô Phnom Penh đang diễn ra như thế nào.

TRỌN BỘ