Mùa xuân là mùa mà các tay chơi motor ở Mỹ bắt đầu cất tạm xe hơi đi và cưỡi những chú ngựa sắt hai bánh mà họ yêu thích. Ở Mỹ thì motor là thiểu số nhưng vẫn chịu mọi trách nhiệm như ô tô. Để duy trì được thú chơi này vì thế không dễ dàng.

TRỌN BỘ