Chiều nay (26/11), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hồ Chí Minh khẳng định thông tin "TP. Hồ Chí Minh vào tình trạng khẩn" đang lan truyền trên không gian mạng là thông tin bịa đặt, sai sự thật.

TRỌN BỘ