Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc về việc tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19 và quản lý tiêm chủng COVID-19. Hiện nay, Ban chỉ đạo quốc gia đã chỉ đạo thống nhất một ứng dụng phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

TRỌN BỘ