Khi ông Khôi đang ngồi vẩn vơ suy nghĩ thì bất thình lình ông Phúc xuất hiện. Ngay lập tức, ông Phúc bắn một tràng liên thanh, nói ông Khôi đang ủ mưu định để con gái quyến rũ con trai mình - Phan khiến con trai ông phải chịu nhiều đau khổ.

TRỌN BỘ