Thời xa vắng là cuốn tiểu thuyết tiêu biểu trong đời viết văn của nhà văn Lê Lựu. Tác phẩm ôm chứa một dung lượng lớn chặng đường lịch sử 30 năm oai hùng của dân tộc, từ buổi lập nước đến lúc giải phóng toàn bộ đất nước. Tác phẩm Thời xa vắng đã được chuyển thể thành phim truyện nhựa vào năm 2003 bởi đạo diễn Việt kiều Hồ Quang Minh.

TRỌN BỘ