Với các môn Thể thao ngoài trời, Thể thao là yếu tố ảnh hưởng đặc biệt quan trọng trong thi đấu. Với môn Canoeing, việc mưa gió còn ảnh hưởng rất nhiều.

TRỌN BỘ