Một số nội dung đáng chú ý: HĐND Tp. Đà Nẵng thảo luận và xem xét thông qua 29 nghị quyết, sẽ tiến hành công tác nhân sự, bầu chức danh mới chủ chốt. Miền núi Quảng Nam vẫn còn ngổn ngang sau 40 ngày xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, 19 người hiện vẫn đang mất tích. Vắc xin COVID-19 của Pfizer và BioNTech đạt tiêu chí để có thể được phê duyệt sử dụng tại Mỹ.

TRỌN BỘ