Một số nội dung đáng chú ý: Quảng Trị huy động nguồn lực, hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng lũ | Kon Tum kiểm soát và ngăn chặn, không để dịch bạch hầu lây lan trên địa bàn | Mỹ biểu tình rầm rộ trước "ngày quyết định" khi cử tri đoàn sẽ họp để bỏ phiếu chính thức hóa kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống.

TRỌN BỘ