Bản tin có những nội dung đáng chú ý: Bộ Y tế cần khẩn trương hỗ trợ bổ sung 500 nghìn test nhanh kháng nguyên cho tỉnh Bắc Ninh; Tỉnh Quảng Ninh đã bắt đầu mở cửa trở lại một số dịch vụ; Malaysia đã bắt đầu triển khai các đơn vị tiêm chủng lưu động ở thủ đô Kuala Lumpur.

TRỌN BỘ