Những nội dung chính có trong bản tin: Bắc Giang cho phép 8 doanh nghiệp đầu tiên tổ chức sản xuất trở lại sau khi tạm dừng hoạt động phòng dịch COVID-19; Công nhân ăn ở và làm việc ngay tại các nhà máy, giải pháp của Bắc Ninh bảo vệ sự an toàn cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo chuỗi sản xuất; Ít nhất 6 thành phố của Trung Quốc hoàn thành mũi tiêm đầu tiên cho hơn 80% dân số, chạm ngưỡng miễn dịch cộng đồng.

TRỌN BỘ