Những nội dung đáng chú ý: Tạo điều kiện cho xe qua chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 18; Hà Nội chưa quyết học sinh đi học lại từ ngày 2/3; Đường sắt chạy thêm đôi tàu với chính sách ưu đãi; UNDP viện trợ 4 tỷ đồng khắc phục thiên tai ở Quảng Ngãi;...

TRỌN BỘ