Bản tin có một số bội dung đáng chú ý: Mỗi người là một chiến sĩ chống dịch; Nhiều địa phương tại ĐBSCL quyết định cho học sinh kết thúc năm học sớm; Số ca mắc mới COVID-19 tại các thành phố lớn của Lào tiếp tục giảm...

TRỌN BỘ